E in  kleiner Einblick

Boho-Wedding-Cake im Cake-Hoop-Stand
Boho-Wedding-Cake im Cake-Hoop-Stand

press to zoom
Boho-Wedding-Cake
Boho-Wedding-Cake

press to zoom
Semi-Naked-Cake mit personalisierten Cake-Topper
Semi-Naked-Cake mit personalisierten Cake-Topper

press to zoom
Boho-Wedding-Cake im Cake-Hoop-Stand
Boho-Wedding-Cake im Cake-Hoop-Stand

press to zoom
1/17
Fuchstorte als Semi-Naked-Cake
Fuchstorte als Semi-Naked-Cake

press to zoom
Sisha-Cake
Sisha-Cake

press to zoom
FC-Bayern München Torte
FC-Bayern München Torte

press to zoom
Fuchstorte als Semi-Naked-Cake
Fuchstorte als Semi-Naked-Cake

press to zoom
1/22
Dripcake mit frischen Beeren
Dripcake mit frischen Beeren

press to zoom
Dripcake mit Donuts
Dripcake mit Donuts

press to zoom
Semi-Naked-Cake mit karamell Drip
Semi-Naked-Cake mit karamell Drip

press to zoom
Dripcake mit frischen Beeren
Dripcake mit frischen Beeren

press to zoom
1/15
D R EI S T Ö C K I G
M O T I V 
T O R T E N
D R I P 
C A K E S 
H O C H Z E I T S
T O R T E N

 
Hochzeitstorte in der Farbe weiß und Eukalyptus
Hochzeitstorte in der Farbe weiß und Eukalyptus

press to zoom
Semi-Naked-Cake mit frischen Blumen
Semi-Naked-Cake mit frischen Blumen

press to zoom
Hochzeitstorte mit Blattgold
Hochzeitstorte mit Blattgold

press to zoom
Hochzeitstorte in der Farbe weiß und Eukalyptus
Hochzeitstorte in der Farbe weiß und Eukalyptus

press to zoom
1/9
Konfirmationstorte mit personalisierten Schriftzug
Konfirmationstorte mit personalisierten Schriftzug

press to zoom
Semi-Naked-Cake mit Wimpelkette
Semi-Naked-Cake mit Wimpelkette

press to zoom
Tauftorte mit Drip und Fischen
Tauftorte mit Drip und Fischen

press to zoom
Konfirmationstorte mit personalisierten Schriftzug
Konfirmationstorte mit personalisierten Schriftzug

press to zoom
1/4
Cake-Konfekt
Cake-Konfekt

press to zoom
Ruby-Erdbeeren
Ruby-Erdbeeren

press to zoom
Donuts mit Topping
Donuts mit Topping

press to zoom
Cake-Konfekt
Cake-Konfekt

press to zoom
1/33
EIN- UND ZWEISTÖCKIG
K O N F I R M A T I O N /
K O M M U N  I O N 
S W E E T
T A B L E
H O C H Z E I T S
T O R T E N

 
Cupcakes
Cupcakes

press to zoom
Lemon-Cream-Cupcakes
Lemon-Cream-Cupcakes

press to zoom
Schoko-Cupcakes
Schoko-Cupcakes

press to zoom
Cupcakes
Cupcakes

press to zoom
1/21
Macaron mit Tonkabohne
Macaron mit Tonkabohne

press to zoom
Macarons Geschenkbox
Macarons Geschenkbox

press to zoom
Macaron mit Lemon-Curd Kern
Macaron mit Lemon-Curd Kern

press to zoom
Macaron mit Tonkabohne
Macaron mit Tonkabohne

press to zoom
1/8
Tartelette mit Salted-Karamell
Tartelette mit Salted-Karamell

press to zoom
Maracuja Tartelette
Maracuja Tartelette

press to zoom
Schokoladen Tartelette
Schokoladen Tartelette

press to zoom
Tartelette mit Salted-Karamell
Tartelette mit Salted-Karamell

press to zoom
1/6
M A C A R O N S 
T A R T E L E T T E S
C U P C A K E S
Numbercake
Numbercake

press to zoom
IMG_20220710_080149
IMG_20220710_080149

press to zoom
IMG_20210509_093922
IMG_20210509_093922

press to zoom
Numbercake
Numbercake

press to zoom
1/14
Tauftorte mit Acryl-Gold Schriftzug und Kreuz
Tauftorte mit Acryl-Gold Schriftzug und Kreuz

press to zoom
Naked-Cake Fisch
Naked-Cake Fisch

press to zoom
Tauftorte Dripcake mit Schriftzug und Wimpelkette
Tauftorte Dripcake mit Schriftzug und Wimpelkette

press to zoom
Tauftorte mit Acryl-Gold Schriftzug und Kreuz
Tauftorte mit Acryl-Gold Schriftzug und Kreuz

press to zoom
1/13
Torte zum 18.Geburtstag
Torte zum 18.Geburtstag

press to zoom
Krümelmonster Torte
Krümelmonster Torte

press to zoom
Bunte Torte zum 18. Geburtstag
Bunte Torte zum 18. Geburtstag

press to zoom
Torte zum 18.Geburtstag
Torte zum 18.Geburtstag

press to zoom
1/11
N U M B E R C A K E
T A U F T O R T E N
S O N S T I G E 
    T O R T E N